Voorwaarden herplaatsing

Veel dieren komen in het asiel binnen met een verhaal en in de tijd dat zij bij ons verblijven brengen we voor onszelf, maar ook voor het dier hun bijzonderheden in kaart. Hierbij is te denken aan: karakter, energie, medische staat en specifieke behoeften. Zo kunnen wij ze niet alleen de beste zorg geven, maar weten wij ook wat het dier zoekt in zijn nieuwe huis. Dit is belangrijk om de juiste match te vinden, want dier en baas moeten immers een aanvulling op elkaars leven zijn en het beste in elkaar naar boven halen. Dit is een nauwkeurig proces en daarom zullen we u het hemd van het lijf vragen, maar dat mag u ons ook.

Zien we een potentiële match dan plannen we een kennismaking in. Bij de katten in het kattenhuis en bij de honden op een van de speelweides, gevolgd door een wandeling op de heide. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is, dit zien we veelal al bij de eerste ontmoeting.
Als die klik er inderdaad is, dan maken we direct een vervolgafspraak, zo kunnen u en wij er nog even over nadenken. Tijdens een tweede gesprek komen er vaak nog wel vragen naar boven waar eerder niet aan gedacht is en het is tevens van belang om te kunnen ervaren dat iedereen nog net zo enthousiast is. Ten slotte bespreken we de verdere adoptieprocedure met elkaar.

Bruikleen
Wij werken met een bruikleenovereenkomst. Dit houdt onder andere in dat het asiel garantstaat voor een plekje in het asiel mocht dit onverhoopt in de toekomst nodig blijken te zijn. We gaan er uiteraard niet vanuit dat een dier terugkomt , maar er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen waardoor een dier teruggeplaatst moet worden. Om te voorkomen dat het betreffende dier van hand tot hand gaat zien wij het dus graag weer terug opdat het bij een herplaatsing een nieuwe baas krijgt onder dezelfde voorwaarden.

Om u zo goed mogelijk te informeren krijgt u de gemaakte afspraken schriftelijk mee. Het is een heel pakket met onder andere het vaccinatiebewijs, gegevens omtrent de parasietenbehandeling, algemene informatie over bijvoorbeeld de te verwachten kosten van uw nieuwe huisgenoot en hoe u omgaat met de chipregistratie van uw dier.

Nazorg
Uit het oog is zeker niet uit het hart. We willen graag weten hoe het onze dieren in hun nieuwe omgeving vergaat. Zo vragen we u als nieuwe baas ons op de hoogte te houden met bijvoorbeeld wat leuke foto’s of als er onverhoopt toch wat problemen zijn, direct bij ons aan de bel te trekken.
Heeft u een hond, dan vragen we u om na een aantal weken even langs te komen op het asiel. Zo kunnen er nog vragen worden gesteld over zaken waar men in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Het is toch voor zowel hond als baas hoe dan ook een proces van wennen aan elkaar en om dat zo goed mogelijk te laten verlopen staan wij u hierin graag bij. In zo’n gesprek komen vaak toch meer dingen naar voren dan via de telefoon en uiteraard vinden we het ook gewoon heel erg leuk om onze asielhonden nog eens terug te zien.

Adopteert u een kat, konijn of knaagdier dan zullen we ook vragen om ons af en toe eens een update te sturen van hoe het het dier in de nieuwe omgeving vergaat. Na een aantal weken nemen we sowieso contact met u op om te vernemen of we wellicht nog ergens mee kunnen helpen of dat er nog vragen zijn.

Sommige dieren hebben na herplaatsing door hun verleden ook nog de nodige begeleiding nodig. We plannen dan één of meerdere huisbezoeken in. Het is goed mogelijk dat het ongewenste gedrag zich vervolgens niet meer voordoet, maar mochten er meerdere bezoeken noodzakelijk zijn, dan is dat ook geen probleem.

Ons motto: neemt u bij twijfel contact op want voorkomen is beter dan genezen.