Hoe kunt u helpen?

Donateur worden

Wilt u donateur worden van het asiel? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL74 RABO 0132 7154 81 tnv Dierenasiel Crailo. Ontvangt u liever een acceptgiro, of heeft u andere vragen betreffende doneren, dan kunt u uw vraag naar ons e-mailen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Ieder bedrag is bij ons welkom, van klein tot groot! LET OP: vermeld bij uw overboeking uw adresgegevens zodat wij u de Crailokrant kunnen toezenden!

Periodiek schenken

Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een anbi of vereniging. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berusten op een via een schenkingsovereenkomst aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Legaat

Indien u ons asiel wilt steunen met een legaat, kunt u daartoe in uw testament een bepaling laten opnemen die als volgt luidt:
“Ik legateer vrij van rechten en kosten aan Dierenasiel Crailo, gevestigd te Hilversum
een bedrag groot: €………, ten behoeve van Dierenasiel Crailo/Hilversum.

Uiteraard kan uw notaris u nader informeren over de mogelijkheden van testamentair vastgelegde legaten.
U kunt voor algemene notariële vragen terecht op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur bij De Notaristelefoon, 0900 346 93 93. (€ 0,25 ct./p.m.) of kijk op www.notaris.nl

Financieel adopteren

Adopteren van een dier is mogelijk voor slechts 11,- euro per maand! U krijgt hiervoor een eigen hond, kat of knaagdier toegewezen die u tijdens openingstijden kunt bezoeken. Wij selecteren dieren die om bepaalde redenen niet voor plaatsing geschikt zijn. Dit kan zijn door incontinentie, ziekte of omdat ze moeilijk in huis kunnen. Wij laten dieren uitsluitend als allerlaatste optie om dringende medische redenen inslapen, voor ieder ander dier zoeken wij altijd een baasje of een ‘adoptie-ouder’. Een schitterende oplossing voor mens en dier, er zijn altijd kandidaten beschikbaar dus neem gerust contact met ons op!