ORGANISATIE

‘Dieren opvangen, verzorgen en plaatsen’. Zo staat het doel van de Vereniging Dierenasiel Crailo omschreven in de statuten. Daarnaast is vastgelegd dat het laten inslapen van dieren uitsluitend kan plaatsvinden om dringende medische redenen.

Sinds de oprichting van onze Vereniging in 1925, zijn er meer dan 200.000 huisdieren door dierenasiel Crailo opgevangen, verzorgd en herplaatst. Een veelzeggend aantal, dat vooral toont hoe noodzakelijk een goede opvang van dakloze, kwetsbare dieren in onze regio is.​

Waarom doet iemand afstand van zijn huisdier? Ziekte van de eigenaar speelt vaak een rol, huisuitzettingen en gezinnen die het financieel niet meer rond krijgen. Ruimtegebrek, allergie, of de gang naar een verzorgingshuis waar een dier niet mee kan. Of het gaat gewoon niet meer. Schrijnend soms, maar welke reden iemand ook heeft, we zullen het altijd respecteren.

Gelukkig is er ook de zonzijde die het allemaal in balans houdt. We maken dolgelukkige nieuwe baasjes en bazinnetjes mee en superblije dieren die weer een toekomst hebben. En daar doen we het natuurlijk óók voor!

 

 ANBI-Publicaties Dierenasiel Crailo
Vereniging Dierenasiel Crailo wordt geleid door een onbezoldigd bestuur bestaande uit verenigingsleden die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Het bestuur wordt ondersteund door diverse vrijwilligers met praktische en relevante expertise. Het Dierenasiel heeft een professionele staf die onder leiding staat van de beheerder. De professionele staf wordt ondersteund door een vaste groep vrijwilligers (schoonmaak, onderhoudsklussen, hondenuitlaat, katten knuffelen, financiële administratie e.d.).

Voor de financiering van de activiteiten is het asiel primair aangewezen op verschillende particuliere bronnen. Dierenasiel Crailo is lid van de branchevereniging NFDO. Deze vereniging verbindt dertig onafhankelijke organisaties die zich bezighouden met de opvang van dieren t.b.v. samenwerking en het delen van kennis.

 

ANBI-publicaties Dierenasiel Crailo

Dierenasiel Crailo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die als voordeel meebrengt dat uw gift onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar belastingdienst.nl

Volledige naam:
Dierenasiel Crailo, streekasiel voor Het Gooi en Omstreken

Het doel van Dierenasiel Crailo:

  • Hulp bieden aan noodlijdende en onbeheerde dieren.
  • Het vinden van een goed tehuis voor aan de vereniging toevertrouwde dieren.
  • Het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van dieren die ongeneeslijk ziek zijn of ondraaglijk lijden.
  • Al datgene wat verder in de ruimste zin onder het bovenstaande verstaan wordt.

Het bestuur van Dierenasiel Crailo:
De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering op basis van een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.
Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Cees Boonen (voorzitter)
  • Simone Lamme (penningmeester)
  • Freek Hoek (bestuurslid)

Beloningsbeleid van Dierenasiel Crailo
De bestuursfuncties gelden als vrijwilligerswerk en zijn dan ook onbezoldigd.

Voor de medewerkers geldt een standaard beloningsbeleid. Afhankelijk van leeftijd en ervaring is persoonlijke groei mogelijk. Per jaar geldt een vakantietoeslag van 8%.

Klachtenprocedure Dierenasiel Crailo

Onze cliënten verzoeken wij om bij eventuele problemen allereerst contact op te nemen met de beheerder. Mocht u er echter samen niet uitkomen dan kunt u de zaak schriftelijk voorleggen aan:

Bestuur van de Vereniging Dierenasiel Crailo
Nieuwe Crailoseweg 14
1222 AB te Hilversum

of via bestuur@dierenasielcrailo.nl