Steun ons – Wordt ook lid!

doneer

Steun ons, uw hulp is dringend nodig!

Dierenasiel Crailo is geen gesubsidieerde overheidsinstelling voor huisdierenzorg, zoals vaak wordt verondersteld en dit betekent dat wij helaas nauwelijks over vaste bronnen van inkomsten beschikken. De dagelijkse kosten worden hoofdzakelijk gefinancierd met contributies en giften van leden van onze vereniging, donateurs en andere dierenvrienden. In tijden van economische recessie wordt er een groot beroep op ons dierenasiel gedaan terwijl juist dan onze inkomsten drastisch teruglopen. Opzeggingen van leden, een toevloed van afstandsdieren en een krimpende giftenstroom brengen ons telkens in zwaar financieel weer.
Gelukkig wordt ons dierenasiel ook bedacht met erfenissen en legaten. Daarmee baden we zeker niet in weelde, maar we konden tot op heden de tekorten telkens, en weliswaar met de hakken over de sloot, aanzuiveren. Meer financiële zekerheid is dringend wenselijk en een bittere noodzaak.

Nieuw lid

Graag heten we u van harte welkom als nieuw lid! Gebruik ons online inschrijfformulier om u in te schrijven.

Ledenadministratie Dierenasiel Crailo

Nieuwe Crailoseweg 14
1222 AB Hilversum

Daarna ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met uw lidnummer, een acceptgiro voor de contributie en informatie over ons dierenasiel.

Wat kost een lidmaatschap 2020?

Een lidmaatschap kost € 27,50 per kalenderjaar.
Jeugdleden (14 t/m 17 jaar) betalen € 19,50 per kalenderjaar.
Leden vanaf 65 jaar betalen € 21,00 per kalenderjaar.

Lid-maakt-Lid ACTIE

Altijd al hebben de leden, vrienden en vrijwilligers van Dierenasiel Crailo zich op de meest fantastische manieren ingezet. Ook in vroeger tijden zoals het promotieteam op de foto hierboven uit de jaren ’50. En tot op de dag van vandaag, zoals onze klussers en tuinlieden, onze hondentrainers, de wandelaars, de poezenmoeders en de knuffelaars!

Doe mee!

Bent u lid van onze vereniging? Dan vragen we u om mee te doen aan onze lid-maakt-lid-actie. Heel belangrijk, want hoe groter onze vereniging, des te steviger kunnen we het dierenwelzijn in de Gooise regio verankeren. Zijn er onder uw vrienden, kennissen, buren, familie en collega’s dierenvrienden, die dit óók belangrijk vinden? Weet u ze warm te maken om lid te worden van Dierenasiel Crailo? Als ieder lid toch eens één nieuw lid zou kunnen werven…

Wordt u onze ledenwerver?

Dan heeft u inschrijfformulieren nodig waarmee nieuwe leden zich kunnen opgeven. Die kunt u hier downloaden, om zelf uit te printen of te delen met uw vrienden, kennissen, buren, familie en collega’s. Ook kunt u de inschrijfformulieren per e-mail óf telefonisch (088 2 027 027) bestellen. U kunt ze bij de balie ophalen of wij sturen ze u toe. U kunt het nieuwe lid ook vragen zich op te geven met ons middels ons online formulier.

Nieuwe leden

Graag heten we u van harte welkom als nieuw lid! U kunt de ingevulde bon scannen en e-mailen óf bij ons aan de balie afgeven, óf in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen aan:

Ledenadministratie Dierenasiel Crailo

Nieuwe Crailoseweg 14
1222 AB Hilversum

Daarna ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met uw lidnummer, een acceptgiro voor de contributie en informatie over onze organisatie.