Administrateur / boekhouder gezocht

Wij zoeken een:

Boekhouder / administrateur

Wij zoeken per direct een vrijwillig(st)er met tenminste enkele jaren ervaring in het zelfstandig doen van de boekhouding. Iemand die ervan houdt om nauwkeurig te werken en die zorgt dat wat er mogelijk niet klopt tot op de bodem wordt uitgezocht. De juistheid en volledigheid van de administratie bewaken. Integer en betrouwbaar.

  • voor drie entiteiten: Vereniging Dierenasiel Crailo, Stichting Vrienden van Dierenasiel Crailo, Stichting Beheer Onroerend Goed Crailo
  • in nauwe samenwerking met de penningmeester
  • de boekhouding wordt gedaan in een (verouderde versie van) AccountView; het komende jaar staat de keuze voor en invoering van nieuwe financiële software op het programma

Werkzaamheden:

  • het coderen en boeken van crediteurenfacturen
  • het coderen en boeken van debiteurenfacturen
  • het coderen en boeken van de salarissen en alles wat daarmee samenhangt
  • het controleren, coderen en boeken van de kas en bonnen
  • het doen van de btw aangiften (alleen voor de Vereniging) eens per kwartaal
  • het op orde houden van het dossier t.b.v. interne- en accountantscontrole
  • de penningmeester helpen met het dossier voor de accountantscontrole samen te stellen

Indicatie tijdsbesteding: gemiddeld een dag per maand